کدبازان

فروش انواع لامپ های هالو کاتد

فروش HPLC | فروش دستگاه HPLC | خرید دستگاه HPLC | دستگاه HPLC دست دوم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته | HPLC | GC | LC/MS/MS | GC/MS/MS | Atomic Absorption | HPLC دست دوم | فروش دستگاه HPLC

فروش hplc واترز 2795

فروش انواع لامپ هالو کاتد

چرا از طیف سنجی مادون قرمز استفاده می کنیم؟

سالهای متمادی است که طیف سنجی مادون قرمز تکنیکی مناسب برای آنالیز مواد در آزمایشگاه می باشد. یک طیف مادون قرمز نماینده اثر انگشت نمونه تحت تست با پیک های جذبی است که به فرکانس های ارتعاشی ما بین پیوندهای اتمی آن ماده بستگی دارد. از آنجاییکه هر ماده ای پیوندهای اتمی خاص خود را دارد، دو ترکیب با طیف مادون قرمز دقیقا مشابه هم وجود ندارد. از اینرو، طیف سنجی مادون قرمز می تواند در شناسایی بهتر(آنالیز کیفی) انواع مختلف مواد کارآمد باشد. همچنین، اندازه پیک ها در طیف معرف مقدار ماده موجود است. الگوریتم های پیشرفته نرم افزاری، این طیف سنجی را به ابزاری عالی برای آنالیز کمی مبدل می سازد.

 

خرید دستگاه طبف سنج

logo_site2

مادون ,قرمز ,سنجی ,ماده ,آنالیز ,مادون قرمز ,سنجی مادون ,پیوندهای اتمی ,برای آنالیز