کدبازان

فروش انواع لامپ های هالو کاتد

فروش HPLC | فروش دستگاه HPLC | خرید دستگاه HPLC | دستگاه HPLC دست دوم

فروش تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته | HPLC | GC | LC/MS/MS | GC/MS/MS | Atomic Absorption | HPLC دست دوم | فروش دستگاه HPLC

فروش hplc واترز 2795

فروش انواع لامپ هالو کاتد

چه اطلاعاتی از تست FTIR بدست می آید؟

 • تشخیص مواد مجهول
 • تعیین کیفیت یا یکنواختی نمونه
 • تعیین مقدار اجزاء تشکیل دهنده یک مخلوط
 • شناسایی مخلوط ترکیبات آلی و غیرآلی بشرطی که هردو ماده جامد یا مایع باشند.
 • آنالیز لایه نازک
 • آنالیز چسب ها، پوشش ها و مواد ارتقاء دهنده چسبندگی یا اتصال دهنده ها
 • شناسایی پلیمرها و مخلوط های پلیمری
 • آنالیز حلال ها، مواد تمیزکننده و شوینده های مجهول
 • درصد تجزیه یا پلیمریزه نشدن پلیمرها و رنگ ها بر اثر حرارت، اشعه ماوراء بنفش یا سایر عوامل دیگر.
 • تعیین درجه تبلور در پلیمرها(مثلا LDPE یا HDPE)
 • شناسایی لاستیک ها
 • آنالیز رزین ها و مواد کامپوزیتی

خرید دستگاه FTIR 

logo_site2

مواد ,آنالیز ,پلیمرها ,شناسایی ,مخلوط ,تعیین